Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Üdvözöljük honlapunkon!
Petőfi Kulturális Program
Meghívó közmeghallgatásra
Bűnmegelőzés korhatár nélkül!

Teljes dokumentum megtekintése...

NFK Hirdetmény
Magyar Állam ingatlan értékesítések!!!

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK 2020. évben megkezdte, 2022. évben folytatta a földértékesítési programját, melyben összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetett meg eladásra, ennek további folytatásaként a VI. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listája 2023. június 14. napján került közzétételre az NFK honlapján.

A hirdetmény az alábbi helyen érhető el:

https://nfk.gov.hu/felhivasok

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2023. június 14-től.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.


Nemzeti Földügyi Központ
Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér. 5.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 195.

Telefon: +36-1-467-67-00

Honlap: www.nfk.gov.hu

E-mail cím: ugyfelszolgálat@nfk.gov.hu
Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya „az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásától és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI törvény 21. §- alapján a az alábbi hirdetményeket teszi közzé:

Hirdetmény.pdf
Hirdetmény 2.pdf
Hirdetmény 3.pdf
Hirdetmény 4.pdf
Hirdetmény 5.pdf
Hirdetmény 6.pdf
Hirdetmény 7.pdf
Hirdetmény 8.pdf
Hirdetmény 9.pdf
Hirdetmény 10.pdf
Hirdetmény 11.pdf
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet majd meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján került közzétételre az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: (https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. szeptember 30-tól.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022. III. ütem

Nemzeti Földügyi Központ
Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csanyteleki Termelői Piac 2020.05.16. napon (szombat) 8 órakor kerül megnyitásra.

Szeretettel várjuk a helyi őstermelőket, kistermelőket, illetve a vásárolni szándékozókat.

A Csanyteleki Piac működésére vonatkozó dokumentumok alábbi linken letölthetők:

A helyi termelői piac üzemeltetéséről
Helyi termelői piacon árusítók nyilvántartásba-vételi adatlapja
Üzemeltetési szabályzat
Bérleti szerződés
Házirend
Bérleti díj

Tisztelettel:

Erhard Gyula polgármester

Sajtóközlemény 2022-11-09

2022. november
Csanytelek Község Önkormányzata

Sajtóközlemény

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL ÚJUL MEG CSANYTELEK BEL ÉS - CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZATA!

Elkezdődött Csanytelek község csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésének harmadik üteme, a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00014 azonosítószámú pályázat keretében.

Csanyteleken évek óta problémát jelent a belvíz a település lakossága számára. A bel és – csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztését évtizedek óta szerette volna megvalósítani a mindenkori Képviselő-testület, amelynek I. és II. üteme 2017. és 2020. közötti időszakban megvalósult. A III. ütem szintén Európai Uniós támogatás segítségével valósul meg. Az önkormányzat 2021-ben nyújtott be támogatási kérelmet a projekt megvalósítására vonatkozóan. Ennek eredményeként 2021. június 17-én vehették kézbe a pozitív támogatói döntést, melynek következtében 165.000.000,-Ft támogatásban részesült Csanytelek Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül, a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás alapján.

A projekt alapvető célja a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése, a csapadék és belvízelvezető csatornák, valamint azok műtárgyainak fejlesztése.  A Támogatási Szerződés megkötését követően közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a kivitelezést végző VÍZÉP HOLDING Építő és Szolgáltató Kft. A felújítási munkálatok 2022. október második felében kezdődtek meg. A településen korábban már I. és II. ütemben történt belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése, jelen III. ütemben a központi településrész kerül fejlesztésre (Radnóti Miklós utca, Szent László utca, Széchenyi utca, Kossuth Lajos utca és Botond utca). A vízelvezetés zárt és nyílt burkolt csatornahálózattal kerül felújításra, felhasználva a már meglévő feltöltődött árkok nyomvonalát. Az összegyűlt vizek befogadására a „Lenintelepi” csatorna szolgál, melynek fő befogadója a Felső főcsatorna. A Szent László utcában a páros oldalán lévő zárt csatorna kerül átépítésre 108 fm hosszban. A Széchenyi utcán, a páratlan oldalon lévő zárt csatorna kerül átépítésre 110 fm hosszban. A Radnóti Miklós utca mindkét oldalán lévő nyílt árok kerül áttervezésre zárt csatornára 265 fm hosszban. A Kossuth Lajos utcai vízelvezető csatorna mindkét oldalon szintén zárt rendszerűvé kerül kialakításra 970 fm hosszban. A Botond utca páros és páratlan oldala is átépítésre kerül 257 fm hosszban.

A tervezett munkálatokkal a község központi részeinek vízkivezetése a befogadó felé megoldódik 1710 méter hosszúságú szakaszon. A fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére szolgál, de közép- és hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer kialakítását.

További információ kérhető:

Erhard Gyula – polgármester
polgarmester@csanytelek.hu

Jelentkezz szerződéses határvadásznak 2022-07-22

Pályázati felhívás (PDF)

Jelentkezési feltételek (PDF)

Jelentkezési lap (PDF)

Tájékoztató a Babakötvényről 2022-02-18
Tájékoztató a DIGIMobil szolgáltatásról 2021-07-22
Banner 2021-05-28
Tájékoztató kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2021-01-28
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2020-03-18


Rendkívüli szünet elrendelése óvodai és mini bölcsödei ellátást biztosító intézményben 2020-03-16
PÁLYÁZATOK


EFOP 3.9.2   |   EFOP 1.5.3

INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
ÖSZTÖNDÍJJAK
VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
181. szám (2024-04-07)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Babakötvény logó
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport